Can Canh

Allomed High Quality Products

 

DẠNG BÀO CHẾ: Dung dịch tiêm truyền THÀNH PHẦN Dobutamin: 250mg Ta dược vừa đủ: 50ml CHỈ ĐỊNH Dobutamin được chỉ định để làm tăng co cơ tim trong suy tim cấp ( gặp trong sốc do tim, nhồi máu cơ tim). Thuốc cũng được dùng trong sốc nhiễm khuẩn. Có thể chỉ định dobutamin.

DẠNG BÀO CHẾ: dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch THÀNH PHẦN +Mỗi túi 500ml chứa Natri clorid: 3,0g Kali clorid: 0,15g Calci clorid dihydrat: 0,1g Natri lactat khan: 1,55g (dưới dạng dung dịch natri lactat 60%: 2,58g) Nước cất pha tiêm vừa đủ: 500ml + nồng độ điện giải : Na+: 130mEq/L K+: 4mEq/L Ca²+:.

DẠNG BÀO CHẾ: dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch. THÀNH PHẦN + Trong mỗi 100ml chế phẩm chứa: Glucose: 5g. (dưới dạng Glucose monohydrate) Nước cất pha tiêm vừa đủ: 100ml. + nồng độ ion: Glucose: 278mmoI/L + nồng độ thẩm thấu: 278mOsmoI/L CHỈ ĐỊNH Thiếu hụt carbohydrat và dịch Mất nước do tiêu chảy.

LOẠI SẢN PHẨM: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch THÀNH PHẦN: Trong mỗi ml chế phẩm chứa: Natri clorid: 9mg Nước cất pha tiêm vừa đủ: 1ml Nồng độ ion: NA+: 154mmoI/L CL-: 154mmoI/L CHỈ ĐỊNH: Dung dịch tiêm truyền Natri clorid 0,9% được chỉ định trong trường hợp: – Điều trị mất nước đẳng.

Dạng bào chế: dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch THÀNH PHẦN + Trong mỗi 100ml chế phẩm chứa: Natri clorid: 900mg. Nước cất pha tiêm vừa đủ: 100ml + nồng độ ion: Na+: 154mmoI/L Cl-: 154mmoI/L CHỈ ĐỊNH: Dung dịch tiêm truyền Natri clorid 0,9% được chỉ định trong trường hợp: – Điều trị mất.

Latest News and Press Releases